Dapatan Kajian Menunjukkan Masalah Kewangan Adalah Salah Satu

Dapatan kajian menunjukkan masalah kewangan adalah salah satu faktor yang memberikan kesan negatif kepada rumah tangga. Apabila status kewangan terjejas, kemungkinan berlaku keganasan rumah tangga dan penceraian adalah meningkat.

Ayuhlah kita meningkatkan ilmu pengurusan kewangan demi kesejahteraan keluarga kita.

Jangan lupa ikuti Sembang AKPK ini!

#terataiuntukummah
#keganasanrumahtangga