APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN

Apa yang pilihan yang anda jika anda merupakan mangsa keganasan rumah tangga?

1. Hubungi Talian Kasih (15999) atau Talian Hotline Teratai 011-5769 5171 untuk mendapat bantuan dan sokongan.

Di Teratai, kami memberikan bantuan kaunseling serta membantu ana berbincang tentang solusi dan alternatif bagi mengahadapi permasalahan anda. Kami juga bakal menyediakan rumah perlindungan, perkhidmatan guaman, serta perkhidmatan kaunseling buat anda.

2. Dapatkan Perintah Perlindungan Kecemasan (EPO) dari Jabatan Kecemasan Masyarakat.

Perintah Perlindungan Kecemasan (EPO) adalah perintah yang dikeluarkan oleh pegawai kebajikan sosial (JKM) yang memerintahkan pelaku untuk berhenti melakukan tindakan keganasan terhadap anda.

EPO boleh didapati pada bila-bila masa dengan menghubungi Talian Nur (15999) yang tersedia 24 jam sehari, atau dengan mengunjungi pejabat JKM terdekat. Anda harus membawa kad pengenalan dan sijil kelahiran anak anda (jika ada) ke JKM. Anda tidak perlu membuat laporan polis untuk mendapatkan EPO. Ia akan sah selama 7 hari.

EPO boleh digunakan sebelum memperoleh Perintah Perlindungan Interim (IPO) atau Perintah Perlindungan (PO).

3. Dapatkan rawatan dan perlindungan di Pusat Krisis Bersepadu One Stop Crisis Center (OSCC) di Jabatan Kecemasan Hospital kerajaan berdekatan anda.

"One Stop Crisis Centres" (OSCC) terletak di Jabatan kecemasan hospital kerajaan. Di OSCC, doktor akan memberikan rawatan perubatan untuk sebarang kecederaan dan juga mengumpulkan bukti perubatan, yang dapat digunakan di mahkamah.

Anda boleh membuat laporan polis di hospital jika anda ingin membuat laporan. OSCC juga dapat membantu anda mengakses perlindungan polis, tempat perlindungan, nasihat undang-undang, dan kaunseling melalui Pekerja Sosial Perubatan atau Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Namun, TIDAK wajib membuat laporan polis untuk keganasan rumah tangga untuk mendapatkan rawatan perubatan.

Perkhidmatan perubatan di OSCC adalah percuma untuk mangsa keganasan rumah tangga dan keganasan seksual. Anda harus membawa kad pengenalan anda ke OSCC.

4. Buat laporan polis dan memohon Perintah Perlindungan Interim

Anda boleh melaporkan sebarang tindakan atau ancaman keganasan.

Anda boleh membuat laporan polis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, sama ada dengan menaipnya sendiri di balai polis atau dengan menyatakannya secara lisan kepada pegawai polis. Anda juga boleh menyusun laporan anda terlebih dahulu.

Dalam laporan polis anda, tuliskan perincian penyalahgunaan tersebut, seperti apa yang berlaku, ketika ia berlaku (tarikh dan anggaran waktu), di mana ia berlaku, dan siapa yang terlibat. Pastikan anda dapatkan salinan laporan polis.

Sekiranya anda tidak mahu mendakwa tetapi hanya ingin mendokumentasikan kejadian itu, anda boleh membuat "cover report" dan bukan "action report".

Memohon IPO

Anda boleh meminta pegawai polis untuk memulakan permohonan Perintah Perlindungan Sementara (IPO). IPO adalah dokumen pengadilan yang melarang pelaku melakukan penyalahgunaan dan berlaku sepanjang siasatan polis. Pasangan, bekas pasangan atau ahli keluarga pelaku boleh membuat permohonan IPO. (Walau bagaimanapun, IPO tidak merangkumi pasangan yang belum berkahwin.)

Dalam laporan polis anda, nyatakan bahawa anda mahukan IPO. IPO juga boleh merangkumi ahli keluarga yang lain, seperti anak-anak anda.

Dapatkan surat rujukan dari polis, yang menyatakan bahawa polis sedang menyiasat kes tersebut.

Pergi ke Pejabat Kebajikan terdekat dengan laporan polis, surat rujukan, dan IC anda. Maklumkan kepada pegawai kebajikan bahawa anda mahukan IPO.

Pegawai kebajikan akan menemani anda ke mahkamah untuk memohon IPO.

IPO ini berlaku semasa siasatan polis. Setelah siasatan polis berakhir, dan kes itu didakwa di mahkamah, anda perlu memohon Perintah Perlindungan (PO).

Anda masih boleh membuat laporan polis walaupun anda tidak mempunyai kad pengenalan dengan anda