Kemurungan & Perhubungan

KEMURUNGAN & PERHUBUNGAN

Boleh dengarkan bagaimana perhubungan (relationship) memainkan peranan yang penting dalam isu kesihatan mental.

Perhubungan kita dan keluarga kita, dengan orang sekeliling kita. Bagamanakah ia memberi kesan kepada kesihatan mental kita?